De oeroude belofte die nog steeds het wereld nieuws beinvloedt

In onze moderne tijd bestaat er een opmerkelijk patroon in het wereldnieuws. Zeker elke maand en soms wekelijks zijn er rapporten  of verhalen die de staat van Israel in het nieuws brengen. Het conflict met de Palestijnen, de omrongende oorlogzones, en de spanning in het Midden Oosten worden meestal gezien door Israelische ogen, en hoe het Israel beinvloedt. Dit is nogal vreemd, gezien het feit dat Israel een klein landje is qua geografie, economie, en bevolking.

Het feit dat gebeurtenissen in het kleine moderne Israel over de hele wereld gevolgd worden, zou ons moeten aanzetten om vragen te stellen rond de geschiedenis en hoe we hier beland zijn. Om dit te begrijpen moeten we naar het begin, ongeveer 4000 jaar geleden, van het book van Genesis. Een gewone man begon een kampeertocht die zijn naam wereldberoemd gemaakt heeft tot de dag van vandaag. Dit is op zichzelf al opmerkelijk, maar heeft implicaties ver buiten het historische verband. Het “Boek” vertelt ons dat dit verhaal invloed heeft op jouw en mijn eeuwige toekomst. Als er een mogelijke kans is dat dit waar is dan zullen we beter op moeten letten.

De man in kwestie is natuurlijk Abraham (Abram). Het bijbels verhaal is zo oud dat er weinig xtern bewijs is om het te bevestigen of te ontkennen. Maar er is wel enio bewijs. Tussen de 17000 Ebla Tabletten die in 1975-76 in Noord Syrie zijn ontdekt en 4200 jaar oud zijn, worden Sodom, Gomorra, Admah, Zeboiim, en Zoar genoemd als ‘steden van de Vlakte’, dezelfde namen en beschrijving die gebruikt wordt in Genesis 13:2 en Genesis 14:2, de locaties waar Abraham “kampeerde”. Dus we hebben een reden om dit verhaal serieus te nemen.

De belofte aan Abraham

Het bijbels verhaal van Abraham begint met God die hem het volgende belooft:

2 Als u dat doet, zal Ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn.

3 Zij, die u zegenen, zal Ik zegenen en zij, die u vervloeken, zal Ik vervloeken. De hele wereld zal van u uit worden gezegend.” Genesis12:2-3

.. is vervuld door het feit dat de naam Abraham groot werd 

Tegenwoordig vragen de meeste mensen zich af of er een God is en twijfelen of die God zich heeft laten zien via het bijbels verhaal of niet. En hier is een belofte die gedeeltelijk vastgesteld kan worden. Deze belofte direct van God dat de naam van Abraham “groot zou worden”. Vanuit de 21ste eeuw zien we dat Abraham wereldwijd een van de meestbekende namen in de geschiedenis is. Deze belofte is letterlijk, historisch, en feitelijk bewaarheid geworden. De vroegste bestaande kopie van Genesis was onderdeel van de Dode Zee Rollen die dateren van 200-100 BC. Dit betekent dat deze belofte uiterlijk opschreven is rond die tijd. En toch in die tijd was noch de person, noch de naam Abraham niet welbekend. Hooguit bekend bij de Joden die de Torah kenden. Dus we kunnen zien dat deze belofte vervuld is nadat het beschreven werd, en niet ervoor. Dit is dus niet een ‘vervulling’ beschreven na de gebeurtenissen hadden plaatsgevonden.

.. via zijn grote nageslacht (van Abraham)

Wat is even ongeloofelijk is dat Abraham niets noemenswaardigs heeft gedaan met zijn leven, althans niet het soort dingen die je normaalgesproken een grote naam geven. Hij schreef niets extravagants (zoals de Iliad/Odyssee van Homerus’ bijvoorbeeld), hij regeerde niet over een rijk (zoals de Faraohs in Egypte), hij leidde geen leger tot indrukwekkende overwinningen (zoals Hannibal of Alexander de Grote), en hij heeft niets uitgevonden (zoals de Romeinen). Hij deed niets ‘groots’ behalve kamperen en rondtrekken en toch stond hij aan de grondslag van enkele grote bloedlijnen. Als je in zijn tijd een weddenschap zou plaatsen, dan had je je geld gezet op de koningen, generalen, strijders. of dichters, om te zien wie het grootst zou worden in de geschiedenis. Maar al die namen zijn vergeten, terwijl de man die aan de rand van de wildernis een paar zonen kreeg een huishoudnaam is geworden in de hele wereld. Zijn naam is niet alleen groot vanwege de volken die zijn naam in ere houden en hem als voorvader beschouwen, maar daarna werden die volken zelf ook groot. Dit is inderdaad precies wat beloofd was in Genesis 12. Ik kan niemand anders in de hele geschiedenis vinden wiens naam zo groot is omdat hij zo veel nakomelingen heeft, zonder ooit iets fantasisch gedaan te hebben.

.. door de wil van de Belofte Maker

En het beloofde volk dat van Abraham afstamt – de Joden – waren nooit echt een natie die we typisch associeren met grootheid. Zij bouwden geen grote monumenten zoals de Egyptenaren, schreven geen filosofie zoals de Grieken, en bouwden geen groot rijk en administratie zoals de Romeinen – volken die dat allemaal deden in verband met uitgestrekte wereldrijken en door hun militaire macht. De grootheid van het Joodse volk stamt uit het Boek van de Wet dat bij hun vandaan komt, van enkele individuen die uit hun midden voortkwamen, en uit het feit dat zij enkele duizenden jaren als een aparte bevolkingsgroep overleefd hebben. Hun grootheid rust niet op wat zij gedaan hebben, maar op wat  voor hen en tegen hen gedaan is. Wat was nu de Oorzaak van alles wat deze belofte voortgedreven heeft? Enkele malen kun je lezen dat “Ik zal … “. De unieke manier waarin hun grootheid hun geschiedenis doorkruist is de manier waarop God dit liet gebeuren, onafhankelijk van hun eigen prestaties of ‘overwinningen’. Zelfs in de huidige situatie heeft bijna iedereen aandacht voor het ‘kleine’ Israel. Hoor je regelmatig nieuws over Hongarije, Noorwegen, Papua Nieuw Guinea, Bolivia, of de Centraal Africaanse Republiek – allemaal ongeveer zo groot als Israel?

Er is niets ‘natuurlijks’ in de geschiedenis of gebeurtenissen dat de oude  belofte precies zou volgen, zoals het belooft was aan Abraham, omdat hij vetrouwde in deze belofte en een “pad zelden gevolgt” koos. Denk aan de vele mogelijkheden die tot een mislukking zouden leiden. Maar de belofte is bewaarheid geworden en komt nog steeds uit, duizenden jaren later. Dat het nog steeds uitkomt getuigt van het gezag van de Belofte Maker.

De kaart van de tocht van Abraham. 

Kampeertocht van Abraham van Ur > Haran > Canaan: Het Beloofde Land 

Abraham's Journey
(The Trek) De kampeertocht die de wereld nog steeds beinvloedt

 

De bijbel vertelt ons dat “Abraham op reis ging zoals de Heer hem vertelde” (v4). Een reis die nog steeds de geschiedenis beinvloedt.

 

 

Zegening voor ons

Maar het eindigt daar niet, want er was ook nog iets anders belooft. De zegen was niet alleen voor Abraham want er staat dat “alle volken op aarde door jou (Abraham) gezegend zullen worden”. Dit zou de aandacht van jou en mij moeten vragen. Want wij behoren allemaal tot de volken der aarde – onafhankelijk van je religie, nationaliteit, sociale status, of taal. De belofte is alles-omvattend. Hoe? Wanneer? Wat soort zegen? Dit is niet duidelijk maar het heeft iets te maken met jou en met mij. En omdat we weten dat het eerste deel van de zegen waarheid is geworden, kunnen we vertrouwen hebben dat het volgende deel wat ons aangaat ook waar zal worden.We hebben de sleutel nodig om die waarheid te onsluiten. En we vinden de sleutel in de reis van Abraham. De sleutel tot gerechtigheid, die iedereen zoekt, is voor allen blootgelegd in het volgende artikel als we het verhaal van deze opmerkelijke man verder volgen.

One thought on “De oeroude belofte die nog steeds het wereld nieuws beinvloedt

  1. prachtige verhalen verwoord ,die zelfs geschiedkundig ,waar blijken te zijn. lees de Bijbel en ,je kunt daar het verleden ,maar OOK de toekomst lezen!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *