Maar beschadigd … Zoals Orks van Midden-Aarde

Eerder keken we naar wat de Bijbel bedoelt als het zegt dat mensen geschapen waren in het beeld van God. Dit verklaart waarom menselijk leven waardevol is. Hoewel, de Bijbel …

Waar komt ‘Christus’ van Jezus Christus vandaan?

Soms vraag ik mensen  wat zij denken wat Jezus’s achternaam was. Gewoonlijk antwoorden zij zoiets als: “Ik denk dat zijn achternaam ‘Christus’ was, maar ik weet het niet zeker.   Dan…

De Belofte onthult de gerechtigheid voor ons

In mijn eerdere artikel hebben we gezien dat Abraham de status van volstrekte gerechtigheid kreeg, gewoon door te geloven. Dit wordt verklaard in een korte zin: Abram geloofde de Heer en…

De Tijdloze Belofte aan een onopmerkelijke persoon – onopvallend maar eeuwigdurend

Vandaag als ik dit artikel schrijf is de aandacht van de wereld voor de vele wereldkampioenschappen. De Amerikaanse NFL gaat naar de Super Bowl. De hockey en basketballkampioenen van dit…

De oeroude belofte die nog steeds het wereld nieuws beinvloedt

In onze moderne tijd bestaat er een opmerkelijk patroon in het wereldnieuws. Zeker elke maand en soms wekelijks zijn er rapporten  of verhalen die de staat van Israel in het…

Machtige Eenvoud: Wat is de betekenis van het offer van Jezus?

Jezus kwam om zichzelf als slachtoffer te geven voor alle mensen. Deze boodschap was aangekondigd bij het begin van de menselijke geschiedenis, met een goddelijke onderneming in het offer van…

Verbasterd … en het doel missen

Ik heb opgezocht hoe de Bijbel ons beschrijft als verbasterd van de oorspronkelijke gelijkenis aan God, waarnaar wij zijn gemaakt. Een visuele hulp die mij dit beter liet zien zijn de…

Gemaakt naar het beeld van God

Laten we zien wat de Bijbel zegt over de oorsprong van de mensheid.  Voor veel mensen is het onbenullig om naar de Bijbel te kijken om onze oorsprong te vinden.  Laten…

Het Pascha Teken van Mozes

Eerder hebben wij gezien hoe de test van Abraham’s brandoffer van zijn zoon Isaac, op het offer van Jezus wees, door de exacte plaats aan te duiden. Het is nu…

Het Teken van Abrahams Offer

Abraham is een van de meest fundamentele karakters van het Oude Testament die ons helpt om het Evangelie te begrijpen. Hij leefde 4000 jaar geleden en reisde van wat nu…